Opis tarcz


Oznaczenia na tarczach

Podstawowe zasady oznaczeń stosowane w przemyśle materiałów ściernych

Zasady bezpiecznej pracy narzędziami ściernymi

W trosce o dobro naszych klientów przedstawiamy podstawowe zasady BHP użytkowania tarcz ściernych. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi szlifierki, instrukcji stanowiska pracy oraz kart technologicznych.

  1. W zakresie bezpieczeństwa przy przecinaniu ściernicą odpowiadają w równym stopniu:
  2. Tarcze należy przechowywać:
  3. Podczas transportu
  4. Przed rozpoczęciem pracy należy:
  5. W czasie pracy